วัยทำงานต่าง Gen ทำงานด้วยกันได้รึเปล่านะ?

ในองค์กรหนึ่งประกอบด้วยพนักงาน คนทำงานมากมายหลาย Gen ซึ่งแต่ละ Gen มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน บาง Gen ชอบพูดชอบฟังข้อมูลที่สั้น กระชับ และตรงไปตรงมา , บาง Gen ก็ชอบฟังรายละเอียดและการอธิบายขยายความ ,ส่วนบาง Gen ก็ชอบที่จะสนทนาภาษาดอกไม้ และพูดยาว ๆ หรือบางงานต้องติดต่อกับเหล่า ฟรีแลนซ์ และหากผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้คนทุก Gen ทำงานร่วมกันได้ดี ควรจะเริ่มจากอะไร

วัยทำงานต่าง Gen ทำงานด้วยกันได้รึเปล่านะ

วัยทำงานต่าง Gen ทำงานด้วยกันได้รึเปล่านะ?

ให้นึกถึงภาพยนต์เรื่อง The Avenger ที่เหล่า Super Hero ที่มีความสามารถเฉพาะตัวมาก ๆ ทางองค์กรสามารถดึง จุดเด่นของแต่ละคนมาช่วยให้บรรลุภารกิจได้ในแบบฉบับของตัวเอง โดยทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากความเข้าใจทั้ง 2 ประเภทคือ

 • เข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง และตัวตน
  รู้ตัวว่าเราเป็นใคร เก่งอะไร ข้อดี หรือจุดแข็งของเราคืออะไร อะไรที่ต้องระวัง และปรับปรุง หรือซึ่งก็คือจุดด้อยในมุมมองของผู้อื่น หากเราสามารถค้นพบจุดเด่นของตนเองได้แล้ว เราก็จะสามารถสร้างสรรค์คุณค่าดี ๆ ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 • เข้าใจความเหมือนและความต่างของผู้อื่น
  เรามักจะเผลอยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลในบางครั้ง คิดเอาเองว่าคนทุกคนน่าจะเหมือนเรา ซึ่งหากเกิดในเวลาที่เราสื่อสาร หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น เราก็มักจะประสบปัญหาในการทำงานร่วมกัน และเกิดคำถามในใจว่าทำไมคนนั้น คนนี้ เขาไม่คิดเหมือนกับเรา จนลืมคิดไปว่าแท้ที่จริงคนเรานั้นแตกต่างกัน การคิดต่างจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจ และเข้าใจได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในลักษณะของแต่ละคน

อีกกรณีที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน คือเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วระหว่างกลุ่ม หรือ Gen อยู่จะทำอย่างไร ?

 • เปิดใจ รับฟัง
  เป็นวิธีเบสิคที่สุด แต่ก็ยากที่สุดเช่นกัน ปรับความทัศนคติผ่านการสนทนาที่เปิดใจ เน้นการรับฟังอย่างเข้าใจ รับรู้ถึงความรู้สึกและฟังอย่างไม่ตัดสิน หลายองค์กร “มีคนพูดมากกว่าคนฟัง” และชอบตัดสินผู้อื่นอย่างรวดเร็ว หรือตั้งแง่ตั้งแต่แรก ไม่ฟังให้จบก่อน พยายามคิดหาจังหวะแย้ง เป็นฝ่ายค้านอย่างเต็ม
 • ค้นหาจุดยืนร่วมกัน
  การเปิดใจ รับฟังฟังด้วยความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรกระทำ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข จากนั้นเราจะต้องค้นหาจุดร่วมกันให้ได้ โดยอาจกำหนดจุดมุ่งหมายคร่าว ๆ ดังนี้

เราอยากจะให้ภาพเป้าหมายการทำงาน และผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร?
ทีมงานแต่ละคนจะนำจุดเด่นของตนมาช่วยทีมอย่างไรบ้าง ? เพื่อคว้าเป้าหมายที่เรากำหนดร่วมกันเอาไว้
มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสื่อสารได้เข้าใจกันมากขึ้น ? และอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ทุกคนในทีม หรือองค์กรควรหันหน้ามาคุยกันอย่างจริงจัง รับฟัง และร่วมกันหาทางออกกันอย่างตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ องค์กรก็จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น และสงบสุขท่ามกลางความแตกต่างของ Generation ที่หลากหลาย ที่ไม่แตกแยกกัน