Starter ของเด็กจบใหม่ ทำไมถึงเริ่มเงินเดือนไม่เท่ากันเลยละ

บางคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเงินเดือนของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้ง ๆ ที่ทำงานเหมือนกัน เหตุผลส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้น ประสบการณ์ และความสามารถ ที่ทำให้คนทำงานแต่ละคน ได้เงินเดือนไม่เท่ากัน แล้วเด็กจบใหม่ล่ะ? ทำไมบางคนได้ Start เงินเดือนมากกว่า ทั้ง ๆ ที่ประสบการณ์ในการทำงานเป็น ศูนย์ เหมือนกัน แต่บางคนได้เงินเดือนมากกว่าจนน่าอิจฉา การที่นักศึกษาจบใหม่จะได้เงินเดือนเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกัน หากจะถามว่าทำไมเด็กจบใหม่ทุกคนจึงมีเงินเดือนไม่เท่ากันนั้น คงต้องถามต่อไปอีกว่า เรียนจบอะไรมา และกำลังสมัครงานอะไร เพราะความแตกต่างของงานที่ทำ ก็ทำให้ได้เงินเดือนที่แตกต่างได้เช่นกัน Starter ของเด็กจบใหม่ ทำไมถึงเริ่มเงินเดือนไม่เท่ากันเลยละ เรามาดูกันว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้เด็กจบใหม่ Start เงินเดือนไม่เท่ากัน จะได้ไขข้อข้องใจของเด็กจบใหม่หลาย ๆ คนที่กำลังเริ่มต้นหางาน และใช้เป็นแนวทางในการเรียกเงินเดือนในการสมัครงาน 1. ความรู้ความสามารถ โอกาสที่จะได้เงินเดือนมากหรือน้อยนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สมัครงานเอง นายจ้างจะพิจารณาเรซูเม่ประกอบกับความรู้ความสามารถของเรา หากเป็นที่น่าพึงพอใจ นายจ้างก็จะดูว่าเงินเดือนที่เราเรียกมานั้นเหมาะสมกับความสามารถหรือไม่ ยิ่งเรามีความสามารถมาก โอกาสที่จะได้ต่อรองเงินเดือนก็มีค่อนข้างสูง และได้เปรียบคนหางานคนอื่นที่สมัครงานในตำแหน่งเดียวกับเรา 2. สายงานต่าง เงินเดือนก็ต่าง บางคนหางานด้านการแพทย์ บางคนหางานการตลาด บางคนหางานกฎหมาย ข้อแตกต่างเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กจบใหม่แต่ละคนได้เงินเดือนไม่เท่ากัน แม้ว่าจะเรียนจบมาพร้อม ๆ กันก็ตาม สายงานที่แตกต่างกันทำให้ไม่สามารถเอามาวัดกันได้ เพราะลักษณะงานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความชำนาญการเฉพาะด้านก็ทำให้เราได้เงินเดือนมากกว่า หรือน้อยกว่าเพื่อนได้ 3. ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมา ยิ่งเรามีประสบการณ์ในการทำงานมาก ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน หรือการทำงานตอนเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราได้รับการพิจารณาว่าควรจะได้เงินเดือนมากหรือน้อย แม้ว่านายจ้างจะตั้งเงินเดือนไว้ในใจแล้ว แต่ถ้าเรามีประสบการณ์ในการทำงานมาก การต่อรองเงินเดือนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 4. เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร แม้ว่าเรากับเพื่อนจะจบมาทางสายงานการตลาดเหมือนกัน แต่สมัครงานกันคนละบริษัท ทำไมเราจึงไม่ได้เงินเดือนเท่าเพื่อน? โครงสร้างองค์กรเองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้เงินเดือนเยอะ หรือเงินเดือนน้อย ความสามารถในการจ่ายเงินเดือนพนักงานย่อมแตกต่างกันไป แม้ว่าจะจ้างงานในตำแหน่งเดียวกัน แต่เราก็อาจจะไม่ได้เงินเดือนเท่ากับเพื่อน เพราะโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่เราสมัครนั้นไม่ได้ใหญ่เท่ากับบริษัทที่เพื่อนสมัคร…