Solution Exhibition 2019 กระตุ้นธุรกิจสู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยี

บริษัท Synology เปิดตัวนิทรรศการ Synology Solution Exhibition 2019 ที่เมืองไทเป ณ Far Eastern Telecom Park ในงาน COMPUTEX 2019 ที่จัดระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งภายในงานนิทรรศการ Synology ได้มีการนำเสนอหัวข้อสำคัญทั้งหมด 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะ (next-generation file server) ระบบการปกป้องข้อมูลสุดทันสมัย (modern data protection) ระบบการเก็บรักษาและการป้องกันจำลอง (Virtualization storage and protection) การใช้งานเครือข่ายกำลังสูง (Robust network deployment) การใช้งานของระบบตรวจตราอัจฉริยะ (Intelligent surveillance deployment) และโซลูชันการจัดการภาพถ่าย (Photo management solution) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถจัดสรรทรัพยากรได้ตามความต้องการ และยังเพิ่มความคล่องตัวให้กับการสร้างระบบการจัดการข้อมูลภายในให้มีความปลอดภัยที่สูงขึ้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพที่สูงสุดให้แก่การดำเนินงาน Solution Exhibition 2019 กระตุ้นธุรกิจสู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยี “การทดลองใช้งานของระบบปฏิบัติการนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าใช้งานได้ง่าย ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการใช้งานระหว่างเครื่องมือสื่อสาร เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลครบวงจรที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ซึ่ง Synology มุ่งเน้นที่จะนำเสนอ โซลูชั่นที่คุ้มค่า เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการที่บุคลากรด้านไอทีภายในองค์กรต้องเผชิญ และอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลไปในเวลาเดียวกัน” ไซมอน หวัง (Simon Hwang) ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของ บริษัท Synology กล่าว ปรับปรุงการซิงค์ไฟล์ การเข้าถึง รวมถึงการร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการไฟล์ หลังจากที่วงการธุรกิจได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ ซึ่งส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข้ามสำนักงาน กลายเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่เคย Synology…