Grab เปิดตัวนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยล่าสุด

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการเดินทางในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยพัฒนาและให้บริการการเดินทางขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกแก่ผู้โดยสารชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศไทย