Virtual PointerStick ปากกา Laser ปากกา Pointer บนจอคอม

โปรแกรม ปากกา Virtual PointerStick หรือ ปากกา Pointer แล้วแต่จะเรียกนี้เป็น โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility) ขนาดเล็ก แบบพกพา (ไม่ต้องทำการติดตั้ง) เป็นโปรแกรมคล้ายๆ ปากกา Laser (ปากกาเลเซอร์) ปากกา Pointer เป็นแสงสีแดงๆ ชี้ตรงไปบนหน้าจอ หรือเราคนไทยบางทีอาจจะเห็น บางคน ที่ไม่มี ปากกา Laser ก็ชอบใช้ เสาอากาศวิทยุ มาชี้บนกระดาน หรือบนหน้าจอ Projector เพราะว่าบางทีการเลื่อน Pointer บนหน้าจอ ที่เป็นรูปลูกศรเล็กๆ สีขาวๆ อาจจะไม่ชัด มีขนาดเล็ก สำหรับคนที่นั่งไกลๆ เช่นหลังห้องเรียน หลังห้องประชุม เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคในให้กับผู้บรรยาย ในการอธิบายทำความเข้าใจ และ ผู้ฟังการบรรยาย (ผู้เรียน) ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม หากพูดถึงในส่วนของ ประโยชน์ใช้สอยของ โปรแกรม ปากกา Laser ตัวนี้ จะสามารถช่วย ครู อาจารย์ วิทยากร ไปสอน ไปบรรยาย ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าตัวโปรแกรมนี้ สามารถใช้ช่วยบรรยาย ช่วยแก้ไขปัญหาในจุดที่มอง Pointer (ที่เป็นลูกศร วิ่งตามการเคลื่อนไหวเม้าส์ของเรา) ไม่เห็นได้ เนื่องจากมีขนาดเล็ก ทำให้ผู้เข้าชม เข้าฟัง จะมองเห็นได้ยากจากระยะไกล แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่เว่อร์ๆ ของโปรแกรม Pointer ตัวนี้ รับรองว่าไม่มีใครไม่เห็น เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ ที่ต้องการใช้ในการช่วยสอน ช่วยบรรยาย ซึ่งสามารถทำให้โปร่งแสงได้อีกด้วย เพื่อป้องกันการบดบังสิ่งต่างๆ หรือ วัตถุ…