Pneumonia

Pneumonia ความรุนแรงของโรคไม่เท่ากันในแต่ละรายที่คุณควรรู้

โรคนี้เป็นโรคที่หลายคนรู้จักแต่ไม่ค่อยพบเจอสักเท่าไร แต่ในระยะหลังเริ่มพบในกลุ่มเด็กอายุน้อยลงนั่นคือ Pneumonia หรือ ปอดบวม เป็นการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ เนื้อปอด หลอดลมฝอย อาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย ได้แก่ หายใจแรง หายใจเร็ว หายใจซี่โครงบาน อกบุ๋ม หายใจปีกจมูกบาน กินได้น้อยลง ซึม หลับเยอะกว่าปกติ เหนื่อย แน่นหน้าอก

เชื้อไวรัสหน้าฝน

อาร์เอสวี (RSV : Respiratory Syncytial Virus)

 • ไวรัสเด่นการติดเชื้อในทางเดินหายใจ
 • อาการไข้ ไอมาก น้ำมูก หลอกลมอักเสบ ปอดอักเสบ
 • ติดได้ทุกกลุ่มอายุ
 • กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เด็กเกิดก่อนกำหนด มีโรคประจำตัวทางปอด หรือหัวใจ

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

 • อาการไข้สูง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย กินได้น้อย

การรักษา

 • ความรุนแรงของโรคไม่เท่ากันในแต่ละราย
 • ยารักษาตามอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ ยาละลามเสมหะ ล้างจมูก
 • ยาฆ่าเชื้อ เฉพาะรายที่สงสัยติดเชื้อจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาล ได้แก่ หายใจเหนื่อย ออกซเจนต่ำ กินได้น้อย มีภาวะขาดน้ำ ในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว (เด็กเกิดก่อนกำหนด โรคปอด โรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) อาการแย่ลง มีภาวะแทรกซ้อน

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน สถานที่แออัด
 • ใส่หน้ากากอนามัย
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่
 • ทำความสะอาดของเล่น
 • ใช้ช้อนกลาง แยกของใช้ส่วนตัว
 • แยกผู้มีอาการป่วยที่อยู่ในบ้านเดียวกัน
 • เมื่อเริ่มมีอาการไม่สบาย ควรหยุดโรงเรียนทันที
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสัมผัสควันบุหรี่
 • วัคซีนเสริม ไข้หวัดใหญ่ โควิด ปอดอักเสบนิวโมคอคคัส