Auto Keyboard Presser

โปรแกรม Auto Keyboard Presser กดปุ่มบนคีย์บอร์ดได้อัตโนมัติ

สายเกมเมอร์ไม่ควรพลาดกับโปรแกรม Auto Keyboard Presser มันสามารถกดปุ่มบนคีย์บอร์ดของคุณได้อัตโนมัติ ตามที่คุณต้องการ สามารถตั้งได้ทุกปุ่มที่มีบนคีย์บอร์ดที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม A ปุ่ม X ปุ่ม Shift ปุ่ม Right ปุ่ม Left เป็นต้น แบบไม่จำกัดจำนวนปุ่มอีกด้วย มันยังตั้งค่าให้วนซ้ำไปมาปุ่มเดิมหลายๆ รอบได้ หรือ จะเปลี่ยนปุ่มไปมาก็ได้เช่นกัน

หน้าตาโปรแกรมดูใช้งานง่าย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ไม่มีความซับซ้อน ทำงานได้อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังมีขนาดเล็กเหมาะแก่การนำไปใช้ที่อื่นๆ กำหนดคีย์ลัดในการสั่งงาน/หยุดการทำงานได้ และกำหนดปุ่มที่ต้องการกดได้ไม่จำกัดจำนวนปุ่ม วนซ้ำไปมาหลายปุ่มเดียว หรือ หลายปุ่มเป็นจำนวนรอบที่ตายตัว หรือ ต่อเนื่องได้ตามต้องการ

โดยการสั่งงานสามารถตั้งคีย์ลัดเพื่อใช้งานเป็นปุ่ม F ต่างๆ เช่น สั่งงาน/หยุด ด้วยปุ่ม F1 เป็นต้น ทั้งยังมีการปรับแต่งให้ทำซ้ำแบบเป็นจำนวนรอบที่แน่นอน หรือ ต่อเนื่องไม่มีจบจนกว่าจะกดปุ่มหยุด รวมถึงการกดปุ่มให้มีช่วงห่างกันโดยโปรแกรมนี้จะคำนวนห่างเป็นวินาที ให้คุณกำหนดได้เองตามต้องการ ด้วยโปรแกรมที่ทำให้เข้าใจง่ายๆม่ต้องมีพื้นฐานก็ใช้งานได้ทันที