Mail Apply for work

Mail Apply for work จดหมายสมัครงานช่วยเพิ่มโอกาสได้งานยิ่งขึ้น

จดหมายสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญมาก สามารถสร้างความประทับใจแรกให้กับ HR ได้เป็นอย่างดี ตราบใดที่เราทำ Mail Apply for work ให้คุณเป็นที่จดจำ ไม่ว่าจะอยู่สายงานไหน เป็นพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิส หรือแม้กระทั่ง ฟรีแลนซ์ ก็จะเป็นใบเบิกทางมอบโอกาสที่ดีที่สุดในการสมัครงานอีกด้วย

จดหมายสมัครงาน คือ วิธีในการนำเสนอ แนะนำตัวเอง และอธิบายว่าคุณมีความเหมาะสมกับงานที่กำลังสมัครอยู่อย่างไรบ้าง เรซูเม่จะประกอบไปด้วยรายละเอียดทักษะการทำงาน ประสบการณ์ และความสำเร็จที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม จดหมายสมัครงานจะเป็นการนำข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายร่วมกันให้ HR เห็นว่า คุณมีความเหมาะสมกับงานที่สมัครอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ จดหมายสมัครงานยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้สื่อสารกับ HR ว่า ทำไมคุณต้องการสมัครงานตำแหน่งนี้ และได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมาแล้ว ทำให้ HR อยากนำเรซูเม่ของคุณขึ้นมาอ่านเพื่อทำความรู้จักมากขึ้น

และนี่คือเทคนิคแนะนำ ที่ควรนำไปใช้ในการเขียนจดหมายสมัครงาน:

นำทักษะและประสบการณ์มาเขียนถึงความเหมาะสมกับงานที่สมัคร
จดหมายสมัครงานเป็นการเขียนอธิบายประวัติโดยสรุป ซึ่งต้องเขียนเกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์ให้เฉพาะเจาะจง เพื่อเน้นว่าเกี่ยวข้องกับงานที่คุณต้องการสมัครอย่างไรบ้าง

เขียนให้กระชับ
HR จะใช้เวลาอ่านจดหมายสมัครงานแต่ละฉบับเร็วกว่าเรซูเม่ เพราะฉะนั้นควรเขียนให้ตรงประเด็น และกระชับที่สุด

ไม่เขียนเนื้อหาเดียวกันกับเรซูเม่
เลือกแต่ประเด็นที่มีความสำคัญจริง ๆ แล้วเขียนอธิบายว่า คุณมีทักษะเกี่ยวข้องกับงาน และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นอย่างไร

เขียนให้เหมาะกับแต่ละตำแหน่งงานที่สมัคร
เขียนจดหมายสมัครงานให้มีความแตกต่างกัน แสดงให้ HR เห็นว่าคุณได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและงานที่คุณกำลังสมัคร