CPE17 Autorun Killer

โปรแกรม CPE17 Autorun Killer หรือ AntiAutorun ป้องกันไวรัส

โปรแกรมป้องกันไวรัส ชื่อว่า CPE17 Autorun Killer ตัวนี้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของไวรัสที่ใช้ Flash Drive หรือ Thumb Drive เป็นหลัก ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับ AntiVirus Software (โปรแกรม แอนตี้ไวรัส) โดย โปรแกรมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง RegEdit, Task Manager, Folder Option และการกระทำต่างๆ รวมทั้ง Title Bar ของ Internet Exploer (IE)

 1. โปรแกรมป้องกันไวรัส นี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของไวรัสที่ใช้ Flash หรือ Thumb Drive หรือ เป็นหลัก ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับ Antivirus Software
 2. เป็น โปรแกรมที่ป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ โดยบล็อกการทำงานของ AutoRun จากทุกทาง ทั้ง ไดรฟ์ถอดเปลี่ยนได้ทุกแบบ ไดรฟ์ CD/DVD หรือ เน็ตเวิร์กไดรฟ์ก็ตาม
 3. โปรแกรมป้องกันไวรัสนี้ ถูกพัฒนาและเขียนขึ้นด้วยภาษา C++ แท้ มีขนาดเล็ก กว่า 0.1MB ทำงานรวดเร็ว และใช้งานได้ทันที
 4. ไม่กินทรัพยากรมากนัก (Computer Resources) สามารถใช้ได้แม้แต่เครื่องที่ความเร็วช้าก็ตาม
 5. ดับเบิ้ลคลิกเพียงครั้งเดียว โปรแกรมก็พร้อมจะทำงานทันที ไม่ต้องติดตั้งให้เสียเวลา
 6. สามารถเปลี่ยนแปลง Option ได้ง่ายๆ โดย เลือกให้ลบอัตโนมัติ หรือถามก่อนทุกครั้ง มีเสียงเตือนหรือไม่ แสดงหน้าจอผลลัพธ์หรือไม่, จะตรวจ CD/DVD หรือไม่
 7. โปรแกรมป้องกันไวรัส สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ถูกไวรัสปิดทิ้งไป ทั้ง RegEdit, Task Manager, Folder Option, CMD, Find และการกระทำต่างๆ รวมทั้ง Title Bar ของ IE (Internet Explorer)
 8. แก้ Hacked by … ได้ด้วย
 9. สามารถปิด AutoRun แบบถาวร อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
 10. ป้องกันแบบถาวร ไม่ต้องอัพเดตฐานข้อมูลไวรัส (Virus Definitions) อยู่บ่อยๆ
 11. เพิ่มการทำงานพิเศษ สำหรับเครื่องที่ติดไวรัสไปแล้ว โดยมีฟังก์ชันพยายามฆ่าไวรัส โดยอัตโนมัติ
 12. สามารถตั้งให้ตรวจสอบ และลบไฟล์ที่เป็นรูปแบบของไวรัส เช่น ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ หรือไวรัสที่ Copy ตัวเองซ้ำ โดยอัตโนมัติได้
 13. เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ Kill Process ไวรัสในเครื่องได้เอง ผ่านเมนู Kill Process in Memory
 14. ใช้เป็นตัว เปิด/ปิด ถาด CD/DVD ได้ด้วย
 15. โปรแกรมป้องกันไวรัส CPE17 นี้สามารถใช้ได้กับ Windows 95/ 98/ ME/ NT/ 2000/ XP/ Vista/ 7 และ 8 (สำหรับ Vista ขึ้นไป กรุณารันด้วยสิทธิ Administrator ถ้าต้องการเช็ก HDD)

และนอกจากนี้ โปรแกรมป้องกันไวรัสตัวนี้ยังมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา Hacked by ได้ด้วย ปิด AutoRun แบบ ถาวร อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก และก็ป้องกันแบบถาวร ไม่ต้องอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสบ่อยๆ ได้อีกด้วย