MoveOnBoot

โปรแกรม MoveOnBoot สามารถลบไฟล์ ย้ายไฟล์ ถูกล็อคแก้ได้หมด

ไฟล์ในเครื่องมีปัญหาถูกล็อค แก้ไขชื่อไฟล์ไม่ได้ ย้ายไฟล์ก็ไม่ได้อีก เฮ้อ เหนื่อยใจแก้ไม่ได้ทำไม่เป็น ลองดาวน์โหลดโปรแกรม MoveOnBoot ที่ช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมด ทางทีมพัฒนาเขาเขียนโปรแกรมตัวนี้มาให้เราป้อนคำสั่งกับมันในรูปแบบปุ่มในโปรแกรม สั่งให้มันทำงานในสิ่งที่เราต้องการจะทำกับโฟลเดอร์ หรือไฟล์นั้นๆ จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องแล้วกลับมาดูไฟล์ที่เราให้คำสั่งกับมันจะเป็นตามที่เราต้องการนั่นเอง

ถูกพัฒนาขึ้นโดย EMC Software จากประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) โปรแกรมนี้มีหน้าที่เอาไว้ใช้ในการจัดการไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกล็อค (Locked Files & Folders) ซึ่งมันอาจจะล็อคเพราะมันถูกใช้งานโดยระบบ (System) หรือ แอปพลิเคชัน โปรแกรมอื่นอยู่ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจะไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขไฟล์ ลบไฟล์ ย้ายไฟล์ อะไรใดๆ ได้เลยขณะกำลังใช้งานทั่วๆ ไป สามารถช่วยคุณให้สามารถจัดการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ ต่างๆ ที่ถูกล็อคเหล่านี้ได้ โดยการส่งคำสั่งไปให้มันล่วงหน้าว่าต้องการจะทำอะไรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็น การลบไฟล์ (Delete File) การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (Rename File) หรือแม้แต่ การย้ายไฟล์ (Move File) หลังจากนั้นมันจะรอจนกว่าเครื่องจะบูตใหม่ และ ดำเนินการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ ที่เคยถูกล็อค ตอนระหว่างขณะบูต (Restart เครื่องใหม่) โดยกระบวนการดำเนินการของมันจะอยู่หลังจากบูตเครื่องเสร็จ แต่ อยู่ก่อนที่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ของคุณจะโหลดพวกเซอร์วิส (Windows Services) ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากกว่า การที่จะไปหยุดโปรเซส (Terminate Process) การทำงานที่เรียกใช้ไฟล์นั้นเดี๋ยวนั้น ซึ่งโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ระบบเสียนั้นจะมีมากกว่า

มีการใช้งานที่ง่าย มี User Interface แบบ Ribbon Interface ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่แล้ว สำหรับโปรแกรมบน Windows อย่างเช่น โปรแกรมออฟฟิศ เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมนี้ คุณสามารถที่จะเลือกที่ปุ่ม “Boot Actions Wizard” ระบบสำเร็จรูป ที่จะขึ้นมาถามคำถาม ว่าคุณต้องการให้มันทำอะไรบ้าง เพื่อกำหนดงานให้ทำไม่ว่าจะเป็นการกำหนด “Boot Action” ว่าจะ ย้ายไฟล์ ลบไฟล์ หรือ เปลี่ยนชื่อไฟล์ หลังจากนั้น เลือกที่อยู่ของไฟล์ (File Path) หรือ โฟลเดอร์ (Folder) ที่ต้องการจะดำเนินการ