Process Lasso

โปรแกรม Process Lasso ดูโปรเซสเครื่อง CPU ลดการทำงานผิดพลาด

โปรแกรมดีๆ แจกฟรี ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) พัฒนาชื่อว่า Process Lasso ขึ้นมาเพื่อ เป็นโปรแกรมบริหารจัดการ โปรเซส (Process) ที่ทำงาน อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ หรือเรียกว่า โปรแกรมดู Process นั่นเอง

ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ Task Manager ที่จะมาคอยตรวจดู (Monitor) ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนั้น มีโปรแกรม (Program) มี โปรเซส (Process) อะไรกำลังถูกเปิดทำงานอยู่บ้าง มีการแสดงผลเป็นกราฟ สวยงาม เพื่อความง่ายต่อการสังเกต และ ใช้งาน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อการลดปัญหา คอมค้างบ่อย ได้ด้วยนั่นเอง นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถดูได้อีกว่า โปรเซส หรือ โปรแกรมไหน เป็นต้นเหตุของคุณ ที่ทำให้เครื่องทำงานช้า บางทีอาจจะเป็นไวรัส มัลแวร์ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ไม่หวังดีก็เป็นได้

สำหรับ โปรแกรมดูโปรเซสนี้ก็ยังมีความสามารถในการสั่งปิดโปรเซส หรือ เปิดโปรเซสได้ แต่ความสามารถของโปรแกรมนี้อยู่ที่ การจัดลำดับ ความสำคัญของ โปรเซสงาน ปรับแต่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังลดโอกาสการทำงานผิดพลาดของ CPU อันเป็นสาเหตของการ Hang หรือ คอมค้างบ่อย ของเครื่องคุณ ระหว่างการใช้งาน หรือ พิมพ์ข้อความไปบนแป้นพิมพ์ (Keyboard) แล้ว ยังไม่แสดงบนหน้าจอทันที หรือที่เรียกว่า ดีเลย์ ได้