RazorSQL

โปรแกรม RazorSQL เครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล Database เปิดดูฐานข้อมูล

สาย Database หรือ SQL หรือโปรแกรมจัดการบริหารฐานข้อมูล Database ได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม RazorSQL ใช้สร้าง เลือก แก้ไข อัปเดต ลบ ฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก เบราว์เซอร์ ค้นหารายการฐานข้อมูล เปิดดูข้อมูลต่างๆ
แก้ไขสคริปต์ SQL รันสคริปต์ ได้มากกว่า 20 ภาษา นำเข้า / ส่งออกฐานข้อมูลภายใน เป็นรูปแบบต่างๆ ได้ พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ อื่นๆ ให้เลือกใช้งานมากมาย

โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล SQL (SQL query tool) เครื่องมือดูแลจัดการฐานข้อมูล Database ค้นหาที่อยู่ฐานข้อมูล ดูแลข้อมูลภายใน จัดการแก้ไข ตรวจสอบ นำเข้า ส่งออกฐานข้อมูลได้สะดวก โปรแกรมนี้รองรับฐานข้อมูลมากกว่า 40 รูปแบบ สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน JDBC หรือ ODBC ได้ รวมไปถึงการรองรับฐานข้อมูลจำพวก Athena, DBASE, Firebird, MariaDB, Oracle และอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเปิดดูรายการฐานข้อมูลภายใน Database รูปแบบต่างๆ ได้ สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ แก้ไขฐานข้อมูลเก่า หรือ นำเข้า สั่งการใช้งานรูปแบบต่างๆ ได้ มีระบบการค้นหาฐานข้อมูล ตารางฐานข้อมูลพร้อมกันหลายๆ ส่วน ใช้เปรียบเทียบตารางฐานข้อมูลระว่างกันได้ เปิดใช้งานตารางแก้ไขข้อมูลภายใน มีเครื่องมือเพิ่มข้อมูล สร้างเพื่อใช้งาน ใช้งานบริหารฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใครสนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้